Brno underground Brno underground Turistické informační centrum města Brna 1
Brno underground Brno underground Turistické informační centrum města Brna 2
Brno - Zelný trh Brno - Zelný trh fotobanka.cz 3
Brno underground Brno underground Turistické informační centrum města Brna 4
Brno underground Brno underground Turistické informační centrum města Brna 5
 

布尔诺的地下迷宫

不要不肖一顾!去探索布尔诺市的地下迷宫吧!

这座摩拉维亚的首府,至今仍保存着它的秘密,这一证明,是新近发现的布尔诺 Zelným trhem 白菜市场地下的秘密。最近才开始引导市民们前来参观游览,这里可通向布尔诺市最古老的广场的地表层之下。如果你想体验这个地下迷宫的独特的氛围,参观那些有趣的展览或者古装秀,请不要错过布尔诺的地下迷宫!

六月 16, 2016十月 30, 2016

Brno

让自己沉醉于围绕双年展展开的活动,并在特别的设计电车上游览布尔诺吧!
让自己沉醉于围绕双年展展开的活动,并在特别的设计电车上游览布尔诺吧!
十一月 27, 2016十二月 23, 2016

Brno

布尔诺好多地方都有圣诞节集市,这使布尔诺的街道上散发出真正的圣诞节气氛。
布尔诺好多地方都有圣诞节集市,这使布尔诺的街道上散发出真正的圣诞节气氛。
十二月 2, 2016十二月 4, 2016

Slavkov u Brna

为纪念奥斯特利茨战役,每年都会举行重演和城堡巡游,还有拿破仑和弥撒。
为纪念奥斯特利茨战役,每年都会举行重演和城堡巡游,还有拿破仑和弥撒。
 

住宿

麦芽坊大酒店 ,黑山

摩拉维亚和西里西亚
喜爱啤酒的您也想享受一下啤酒浴吗?既是对那些不喜欢啤酒的人群来说,啤酒浴也是非常有益健康的。您可以在生产与其同名啤酒的Černé Hoře黑山体验一下啤酒浴的疗效。曾经是啤酒厂所在地的地方,现如今已建成四星级的Sladovna麦...